Sv

/

En

Visuellt koncept till e-handel

Amanda Franzén

alm.franzen@gmail.com

Ett visuellt koncept är en grafisk skapad struktur som ska följa kunden från det att denna ser annonsen, genom besök till hemsidan, köp, faktura till det att produkten ligger hemma i brevlådan eller postombudet. Idag finns det e-handlar i överflöd och det är inte ovanligt att man vänder sig till näthandeln före man tar på sig jackan och går ut till den fysiska butiken. Ett visuellt koncept sätter styrkan i varumärkesidentiteten och gör plattformen för e-handeln välkomnande.

Visual Concept for E-commerce

Amanda Franzén

alm.franzen@gmail.com

A visual concept is a graphically created structure that guides the customer from seeing an ad for the company, to visiting the website, making a purchase, the invoice and at last the product in the mailbox. Today there are e-commerces everywhere and for everything, and it's not uncommon for people to use the web before putting on a jacket and going to the physical store. A visual identity creates the strength of the brand identity and makes the platform for the e-commerce a welcoming place.