Sv

/

En

Altering Design, Making Meaning

Ian Harrysson

ian.harrysson@gmail.com

Hur kan vi skapa meningsfulla relationer mellan designers, mottagare och grafisk design? Projektet Altering Design, Making Meaning syftar till att erbjuda besökare på ett museum möjligheten att skapa en utställning om grafisk design tillsammans med museet. Detta samarbete blir möjligt genom en applikation för grafisk formgivning. Förhoppningen är att skapa effektiva sätt att inkludera icke-designers i en designprocess.

Altering Design, Making Meaning

Ian Harrysson

ian.harrysson@gmail.com

How can we create meaningful relationships between designers, end-users and graphic design? The project Altering Design, Making Meaning aims to provide visitors at a museum the opportunity to create an exhibition regarding graphic design in collaboration with the museum. This collaboration is realised with a computer based graphic design application. The prospect of this project is to find effective ways to include non-designers in a design process.