Sv

/

En

#PUSHFORSAFETY

Julia Molander

molanderjulia@gmail.com

#PUSHFORSAFETY är en kampanj som strävar för att förhindra och skapa medvetenhet angående känslan av utsatthet vissa kvinnor kan känna när de går ensamma på kvällen. Kampanjen avser att skapa en trend genom att utnyttja sociala medier och använda ett modeuttryck som når ut till målgruppen. Designprojektet har utvecklats konceptuellt och visar hur området grafisk design kan skapa medvetenhet och debatt kring viktiga frågor.

#PUSHFORSAFETY

Julia Molander

molanderjulia@gmail.com

#PUSHFORSAFETY is a campaign aiming to prevent and raise awareness concerning the feeling of vulnerability that some women experience when walking alone at night. The campaign intends to create a trend through social media and using a fashion expression to reach out to the target group. The design project was developed on a conceptual level and displays how graphic design can create awareness and debate on serious issues.