Sv

/

En

AVSKÄRMNING

Mathilda Billberger

mathildabillberger.myportfolio.com

AVSKÄRMNING är en fiktiv kampanj, vars syfte är att inspirera folk att använda sin mobil mindre i sociala sammanhang, t.ex. när man äter middag eller fikar med sina kompisar. Kampanjen använder sig av mobilfria bord på restauranger och kaféer för att uppmuntra till kvalitetstid och är baserad i hur grafiska element kan användas för att utforma igenkänning i en kampanj. Intresset för projektet kommer från en önskan om att (åter)upptäcka hur man umgås i nuet, utan distraktionen från mobilen.

AVSKÄRMNING

Mathilda Billberger

mathildabillberger.myportfolio.com

AVSKÄRMNING is a fictional campaign that strives to inspire people not to use their phones in social situations: e.g. when we’re eating dinner or having a fika with our friends. The campaign uses cell phone free tables at restaurants and cafes with the purpose to encourage us to spend quality time with friends, and it uses graphic design to enhance recognition in the campaign. The interest for the project is based on a wish for (re)learning how to be mindful, without distractions from our phones.