Sv

/

En

Rural

Nicolina Främst

nicolina.framst@hotmail.com

Rural är ett magasin som uppmärksammar kultur utanför storstäderna. Inom både journalistik och kultur är storstadsregioner överrepresenterade i förhållande till övriga landet, vilket återspeglas i den kultur Sverige får ta del av. Samtidigt finns det en negativ attityd gentemot de som väljer att stanna i sin hemort och inte söka sig till större städer. Huvudsyftet med magasinet är att få personer på eller från mindre orter att se kulturella möjligheter utanför storstäderna.

Rural

Nicolina Främst

nicolina.framst@hotmail.com

Rural is a magazine about culture outside the big cities. In both journalism and culture, metropolitan regions are overrepresented in relation to the rest of the country, which is reflected in the culture that is shown in Sweden. There is also a negative attitude towards those who choose to stay in their home town instead of moving to bigger cities. The main purpose of the magazine is to get people from rural towns to explore the cultural opportunities outside of the metropolitan regions.