Sv

/

En

Omvandling | Malmö klätterklubb blir Altitud

Emma Sundén

emma.sunden@gmail.com

Malmö klätterklubb är en ideell förening som driver en verksamhet för klättring. Förutsättningarna är enkla, ytan de har att tillgå är en vägg i en kombihall vid Malmö stadion. Det som driver klubben framåt är ideellt engagemang från medlemmar. Som formgivare och klättrare har jag sett ett behov av förändring i den grafiska profilen, struktur för hemsidan och ett arbete för att de ska synas och locka nya till sporten. Med utgångspunkten att denna förening kan lyftas av grafisk design för att nå sina värdemål och sin vision har jag därför i detta fiktiva projekt arbetat fram en ny formgivning och klubbens nya namn blir Altitud.

Rebranding | Malmö klätterklubb > Altitud

Emma Sundén

emma.sunden@gmail.com

Malmö klätterklubb, a non-profit association for climbing, has a climbing wall in a shared arena at Malmö Stadion. The conditions are simple, the members’ dedication is the fuel of the club. As a designer and a climber, I have seen a need for change in the graphic profile and the need to enhance the communication to new or present members of the club. Through this fictive project I have created a new graphic and visual profile and the new name of the club will be Altitud.