Sv

/

En

Magasinredesign

Frida Torstensson

reflectiondesign.se

Missionären är en medlemstidning för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige. Jag har sett över målgrupp, syfte, innehåll och design för att utvärdera och göra en fiktiv redesign. Utifrån läsarnas och redaktionens önskan har jag valt att fokusera på en yngre målgrupp; 18–35-åringar. Jag gav innehållet och designen ett mer ungdomligt och personligt uttryck och ändrade namnet till Adventisten. Slutresultatet av mitt designprojekt är detta magasin, två alternativa omslag och instruktioner för vidare användning av InDesignfilen.

Magazine Redesign

Frida Torstensson

reflectiondesign.se

Missionären is a membership magazine for the Seventh-day Adventist church in Sweden. I looked over the target group, purpose, content and design to evaluate and do a fictive redesign. Based on wishes from the readers and editorial staff I focused on a younger target group; young adults in the age of 18–35 years. I gave the content and the design a younger and more personal expression and changed the name to Adventisten. The final result of my design project is this magazine, two alternative cover designs and instructions for how to use the InDesign file.