Sv

/

En

(Re)branding av Think Open Space

Linnéa Åberg

linneaaberg.myportfolio.com

Hur förmedlar man känslan och karaktären hos en mötesplats genom grafisk design? Mitt designprojekt är en fiktiv visuell identitet för Think Open Space. Jag har fokuserat på samspelet mellan de grafiska elementen och lokalen, och gett ikonen – tankebubblan – en stor plats av identiteten. Think Open Space är en mötesplats i Helsingborg, en testyta för idéer och event inom entreprenörskap, tech, kultur och konst. Min slutprodukt är en grafisk manual för denna plats.

(Re)branding of Think Open Space

Linnéa Åberg

linneaaberg.myportfolio.com

How do you communicate the feeling and character of a creative hub through graphic design? My design project is a fictive visual identity for Think Open Space. I have focused on the interaction between the graphic elements and the space, and given the icon – the thought bubble – a key role in the identity. Think Open Space is located in Helsingborg and is a test area for ideas and events about entrepreneurship, tech, culture and art. My final product is a brandbook for this place.