Sv

/

En

Hemköp: Att backa in i framtiden

Martin Carlsson

martincbadenfelt@gmail.com

Projektet tar avstamp i framtidens utmaningar och efterfrågan inom dagligvaruhandeln och fokuserar i huvudsak på hur man anpassar och förstärker varumärket inom branschen. Vidare utmanar projektet den traditionella funktionsinriktade kommunikationen inom branschen och mynnar ut i ett designförslag med målet att stärka den mentala dimensionen av varumärket genom rebranding. Projektet presenteras i form av olika designelement samt applikationer med syftet att skapa en helhetsbild av nya Hemköp.

Rebranding of the Supermarket Chain Hemköp

Martin Carlsson

martincbadenfelt@gmail.com

The project explores the future challenges of the FMCG and mainly focuses on how to adapt and reinforce the brand on the basis of consumer's future demand. Furthermore, the project challenges the traditional function-oriented communication within the industry and culminates in a design proposal with the aim of strengthening the mental dimension of the brand through rebranding. The project is presented through various design elements and applications to create a comprehensive picture of the new Hemköp.