Sv

/

En

Chapter One – Ett visuellt koncept till en fotograf

Naemi Rosander

naemirosander.wixsite.com/portfolio

Veronica Kiefer Photography är en egenföretagande barn- och familjefotograf i Basel, Schweiz. Hennes uttryck och visuella identitet skiljer sig inte så mycket från andra traditionella fotografer inom samma genre. Mitt uppdrag har varit att designa en ny varumärkesidentitet till företaget, genom att skapa en ny grafisk profil och koncept som sticker ut jämfört med andra inom branschen. Chapter One är det nya företagsnamnet som speglar en berättelse av det första kapitlet av ett barns liv, i fyra olika stadier.

Chapter One – A Visual Concept for a Photographer

Naemi Rosander

naemirosander.wixsite.com/portfolio

Veronica Kiefer Photography is a self-employed child and family photographer in Basel, Switzerland. Her expression and visual identity does not differ much from other traditional photographers in the same genre. My mission has been to re-brand the company, by creating a new graphic profile and concept that stands out compared to others in the industry. Chapter One is the new company name that reflects a story of the first chapter of a child's life, in four different stages.