Sv

/

En

Franska nya vågen 60 år

Philippa Olsson

philippaolsson@gmail.com

År 1959 debuterar François Truffaut som regissör med filmen De 400 slagen. Filmen blir startskottet för den franska filmrörelse som brukar kallas nya vågen. Mitt projekt inleddes med en undersökning om hur typografi används i titelsekvenser i film. Slutresultatet är en fiktiv kampanj för Cinemateket i Malmös 60-årsjubileum av franska nya vågen. I projektet tolkas titelsekvenser från tre filmer från perioden. Kampanjen ämnar kommunicera Cinematekets visningsverksamhet hösten 2019.

French New Wave 60 Years

Philippa Olsson

philippaolsson@gmail.com

In 1959 French filmmaker François Truffaut makes his directorial debut with The 400 Blows. The film ignites the french film movement often referred to as the French New Wave. My project started with an examination of how typography is used in title sequences in film. The result is a fictitious campaign for cinemateket in Malmö’s 60th anniversary of the French New Wave. The campaign intends to communicate the 2019 autumn schedule of Cinemateket.