Sv

/

En

#SAMTYCKESTIPS

Saga Lindelöw

sagalindelow.myportfolio.com

#Samtyckestips är en onlinekampanj med syftet att sprida kunskap om sexuellt samtycke och uppnå samtycke i praktiken. 98 procent av alla misstänkta sexualbrottsförövare är män och kampanjen syftar därför till att inspirera unga män hur en kan söka sexuellt samtycke i sexuella relationer. Kampanjen använder citat från killar i åldrarna 15–25 som besvarar frågan: ”Hur vet du att din partner vill ha sex?” i hopp om att tipsa andra hur de kan uppnå samtycke i praktiken.

#SAMTYCKESTIPS

Saga Lindelöw

sagalindelow.myportfolio.com

#Samtyckestips is an online campaign with the aim of spreading knowledge about sexual consent and to achieve consent in practice. 98 percent of all suspected sexual perpetrators in Sweden are men and the campaign therefore aim to inspire young men how to search for sexual consent in their sexual relationships. The campaign uses quotes from guys aged 15–25 that answers the question: “How do you know that your partner wants to have sex?” in order to encourage and inform others to establish consent.