Sv

/

En

Economy Coach

Sara Idberg

idberg.sara@gmail.com

Economy Coach är en app som hjälper dig att kartlägga och skräddarsy din privatekonomi. Din ekonomi är resultatet av vilken livsstil och vilka värderingar du faktiskt har. Det du använder dina pengar till bör representera det du står för och vara ett medvetet val. Appen ska agera som en personlig coach som hjälper dig att upprätthålla en hållbar ekonomisk livsstil som utgår ifrån dina personliga önskemål och prioriteringar samt öka din kunskap och kontroll över vart dina pengar hamnar.

Economy Coach

Sara Idberg

idberg.sara@gmail.com

Economy Coach is an app that helps you map out and customize your personal finances. Your finances are the result of which lifestyle and values you actually have. What you use your money for should represent what you stand for and be a conscious choice. The app will act like a personal coach that helps you maintain a sustainable economic lifestyle based on your personal wishes and priorities and increase your knowledge and control over where your money ends up.