Sv

/

En

Visuella nyheter

Viktor Jonasson

viktorjonasson@icloud.com

Nyhetsämnen blir lätt utdragna historier som efter månader eller till och med år av nya artiklar blir knepiga att hänga med i. Har du exempelvis koll på alla turerna i Brexit, hur penningtvättshärvan i Swedbank egentligen startade eller det viktigaste kring satsningen på höghastighetsjärnväg i Sverige? Genom visuella bakgrundsartiklar som sammanfattar det viktigaste i större ämnen som dessa vill jag göra det enklare och mer inspirerande att komma ifatt nyhetsflödet. För att testa konceptet i din egen mobiltelefon, klicka här.

Visual News

Viktor Jonasson

viktorjonasson@icloud.com

News stories easily end up as drawn-out and complex affairs built up by months or even years’ worth of articles. For example, are you all caught up with Brexit, how the money-laundering scandal in Swedbank actually started, or the most important propositions of the Swedish high-speed rail project? Through visual articles summing up the most important bits of bigger news stories such as these ones I want to make it easier and more inspiring to get all caught up with the newsfeed. To try the concept out on your own phone, click here.